Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Reklama" Sp. z o.o.

ul. Młocińska 9
01-065 Warszawa

NIP: 524-040-78-96
Regon: 010245774
KRS: 0000062270 wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN
Bank BPH Oddział w Warszawie konto nr:
08 1060 0076 0000 3200 0138 7176


Produkcja i usługi
tel.: 600-808-905


uslugi@neony.pl

Polecamy Państwu serdecznie stronę:

www.hanakreklama.com

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
"REKLAMA" Spółka z o.o.
Zarząd:
Jacek Wyczółkowski
Jacek Hanak
Dyrekcja:
Dyrektor Naczelny - Jacek Wyczółkowski
Dyrektor d/s Produkcji - Jacek Hanak

Od Przedsiębiorstwa Usług Reklamowych "REKLAMA" do Spółki "REKLAMA" - rys historyczny.

    Spółka "REKLAMA" powstała w 1993r. po przekształceniach organizacyjno-własnościowych Stołecznego Przedsiębiorstwa Instalacji Reklam Świetlnych, istniejącego od 1956 roku.     Większość pracowników zatrudnionych obecnie w Spółce "REKLAMA" było wieloletnimi pracownikami SPIRŚ, jak również baza produkcyjna Spółki była poprzednio bazą SPIRŚ. Jesteśmy więc spadkobiercą i kontynuatorem działalności firmy, która jako pierwsza po wojnie zajęła się reklamą świetlną i szeroko pojętą informacją wizualną. Przedsiębiorstwo pod nazwą PUR "REKLAMA" zastało utworzone w lutym 1956 roku.

 

     W następnych latach powstała Centrala, przekształcona później w Zarząd PUR "REKLAMA" i były tworzone oddziały terenowe w większych miastach wojewódzkich. Po wielu reorganizacjach na przełomie lat 60-tych i 70-tych został zlikwidowany Zarząd PUR "REKLAMA".
    
W kwietniu 1972 utworzono Stołeczne Przedsiębiorstwo Instalacji Reklam Świetlnych, podległe Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Budownictwa Komunalnego.

SPIRŚ istniało do 1993 roku.
W latach 60-tych działalność w zakresie reklam neonowych prowadziły w Warszawie 3 jednostki:
PUR "REKLAMA" i 2 spółdzielnie pracy: "Lumen" i "Spójnia". Po likwidacji Spójni na początku lat 70-tych pozostały dwie. W 1977r. SPIRŚ przejęło Spółdzielnię "Lumen". Od tego czasu Warszawę i kilka przyległych województw w zakresie reklamy świetlnej i informacji wizualnej obsługiwała aż do początku lat 90-tych jedna jednostka, tj. SPIRŚ.
Przez wiele lat było to duże przedsiębiorstwo, zatrudniające w szczytowym okresie trzystu kilkudziesięciu pracowników.
W latach 70-tych firma oprócz reklam neonowych realizowała szeroki asortyment produkcji i usług.
M.inn. wykonaliśmy drogową informację wizualną Trasy Łazienkowskiej, Wisłostrady, ul. Modlińskiej, Trasy Toruńskiej itp. Zrealizowaliśmy system informacji wizualnej Dworca Centralnego i jego otoczenia, wyposażyliśmy przejścia podziemne w informację dla pieszych. Wielkim powodzeniem cieszyły się słupki przystankowe komunikacji miejskiej naszego pomysłu, które przez wiele lat montowaliśmy w Warszawie i w wielu innych miastach.
Firma nasza w latach 70-tych i 80-tych wykonywała miesięcznie kilkanaście reklam. Na budowę każdej reklamy opracowywana była dokumentacja plastyczno-techniczna.

Projekty plastyczne reklam opiniowane były przez Naczelnego Plastyka Warszawy a następnie w dzielnicowych wydziałach architektury na podstawie pełnej dokumentacji uzyskiwaliśmy pozwolenia na budowę.
Ten tryb postępowania zapewniał porządek urbanistyczny wyglądu i lokalizacji reklam w mieście.
Projekty plastyczne reklam wykonywane były przez plastyków i architektów, co powodowało, że reklamy były znacznie bardziej atrakcyjne niż obecnie i mimo że ówcześnie pełniły inną funkcję, to na pewno nie szpeciły obiektów na których były instalowane.
Obecnie w tej dziedzinie panuje swoista wolnaamerykanka. Reklamy na ogół składają się z napisu i ew. logo firmy, są statyczne. Projektować je może każdy. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Jak z takimi reklamami wygląda Warszawa - każdy widzi.
W latach 90-tych powstała ogromna ilość firm w branży reklamy zewnętrznej. Wiele z tych firm podejmuje się realizacji reklam neonowych mając nikłe pojęcie o procesie technologicznym, obowiązujących przepisach itp.
W efekcie często powstają reklamy wadliwie funkcjonujące od samego początku i nierzadko stanowiące zagrożenie dla przechodniów, jak również obiektów na których są instalowane.
Firma nasza pod obecną nazwą, jak również jeszcze jako SPIRŚ zrealizowała ok. 5000 reklam świetlnych, głównie w Warszawie i województwie mazowieckim. Oprócz tego budowaliśmy reklamy w wielu miastach Polski i za granicą.
Między innymi wykonywaliśmy reklamy neonowe w Moskwie, Tiranie i Ułan Bator.
W Ułan Bator ekipa naszych specjalistów zorganizowała i wyposażyła szklarnię techniczną, umożliwiając tym samym produkcję rur neonowych na miejscu.

Obecnie firma zajmuje się głównie projektowaniem, produkcją, montażem i eksploatacją reklam świetlnych.

Powoli powraca zainteresowanie reklamami neonowymi w stylu retro. Firma nasza dysponuje ogromnym archiwum dokumentacji reklam, które powstały w latach 1956-1993. Dzięki temu jesteśmy w stanie odtworzyć większość starych reklam, już nie istniejących, które kiedyś cieszyły oczy przechodniów i tworzyły specyficzny nastrój nocnej Warszawy.
Problemem jest pozyskanie sponsorów, którzy zechcieliby sfinansować odtworzenie starych, zdemontowanych reklam lub remont reklam jeszcze istniejących, ale bezpańskich, będących w bardzo złym stanie technicznym.

Dotychczas udało się przeprowadzić remonty zaledwie kilku starych reklam. Pierwsza była "SIATKARKA" przy Pl. Konstytucji 5. Reklama ta powstała w 1962 roku i od wielu lat nie funkcjonowała.
Remont przeprowadziliśmy w maju 2006 r. Został on sfinansowany przez Galerię Fundacji Foksal.
Następnie we wrześniu 2007 r. poddano remontowi modernizacyjnemu reklamę Teatru "TR" (dawniej TEATR ROZMAITOŚCI).
Na początku 2008 r. odtworzono część reklamy dawnej KSIĘGARNI TECHNICZNEJ przy ul. Świętokrzyskiej 14.
W m-cu grudniu 2008 r. wyremontowano reklamę KINO KULTURA przy Krakowskim Przedmieściu.
Ponadto wyremontowano zdemontowane napisy z reklam "BERLIN" i KINA SKARPA. Remont napisu SKARPA sfinansowało MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ.

Mamy nadzieję, że sponsorów znajdzie się więcej, co pozwoli na przywrócenie Warszawie najbardziej atrakcyjnych, starych reklam neonowych.